Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later, wat ze hadden gezien. Zoo liepen ze maar rond, alleen, met z'n tweeën, of in groepjes en vertelden elkaar, dat ze nu precies deden als menschen. Zij dronken uit de water-vergaarbakken en maakten al het water troebel. Dan kregen ze daar ruzie over, om even later weer op te vliegen en te gillen: „Niemand in den Dsjungel is zoo wijs en zoo goed en zoo verstandig en zoo sterk en zoo vriendelijk als de Bandav-log."

En dan begonnen ze heel het spelletje weer van voren af, tot ze de stad moe waren en weer terug gingen naar de toppen der boomen, hopend dat de Dsjungelvolken hen zouden opmerken.

Mowgli, die was opgevoed onder de W^et van den Dsjungel, hield niet van dit leven, dat hij niet begreep. De apen sleepten hem in de Koele Holen, laat in den namiddag en in plaats van te gaan slapen, zooals Mowgli gedaan zou hebben na een lange reis, gaven ze elkaar de handen en dansten en zongen hun dwaze liedjes. Een der apen hield een toespraak en vertelde zijn kameraden, dat de gevangenneming van Mowgli een keerpunt beteekende in de geschiedenis van de Bandav-log, want Mowgli zou hen nu leeren, hoe ze stokken en riet in elkaar moesten vlechten, tot het maken van schermen en hutten, om hen tegen koude en regen te beschermen. Mowgli plukte eenige slingerplanten en begon die te vlechten en de apen probeerden het hen na te doen. Maar na enkele minuten reeds was hun belangstelling voor het werk weg en begonnen ze elkaar aan den staart te trekken, of holden ze, blaffende geluiden uitstootend, op alle vier hun handen heen en weer.

,,Ik wou wel wat willen eten", zei Mowgli. ,,Ik ben een vreemdeling in dit gedeelte van den Dsjun-

Sluiten