Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze daarvan dol zijn geworden. Want wat kan dit anders zijn dan de manie, de dolheid? Zouden ze nooit gaan slapen? Wacht, daar schuift een wolk voor de maan. Als die nu maar groot genoeg is, zou ik misschien kunnen probeeren in de duisternis weg te loopen. Maar ik ben erg moe."

Diezelfde wolk werd, van uit de vernielde gracht langs de stadsmuren, ook bespied door twee zijner goede vrienden, want Bagheera en Kaa, wèl wetend hoe gevaarlijk de apen zijn, wanneer ze zich in grooten getale bijeen bevinden, wilden niet graag eenig risico loopen. De apen vechten nooit, tenzij zij honderd tegen één zijn, en er zijn er maar weinigen in den Dsjungel, die daar genoegen in scheppen.

,,Ik zal naar den Westelijken muur gaan", fluisterde Kaa. Omdat daar de helling van den bodem in mijn voordeel is, kan ik snel op hen af komen. Op mijn rug zullen ze zich niet met hun honderden werpen, maar

,,Dat weet ik", zei Bagheera. ,,Ik wou maar, dat Baloe hier was; maar wij moeten doen, wat wij kunnen. Als die wolk de maan bedekt, zal ik naar het terras gaan. Ze houden daar een soort raad over den jongen."

„Goede jacht", zei Kaa grimmig en schuifelde weg naar den Westelijken muur. Dat was toevallig t minst vervallen gedeelte, en er ging eenige tijd verloren, vóór de groote slang een pad kon vinden over de steenen, waarover hij kon voortkruipen. De wolk bedekte de maan en juist toen Mowgli er over nadacht wat nu te doen, hoorde hij Bagheera's lichten voetstap op het terras. De Zwarte Panter "Was de helling op gerend, bijna zonder eenig geluid te maken en sloeg — dat was beter meende

Sluiten