Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdend om zich op hem te werpen, wanneer hij weer uit het water zou willen kruipen, om Baloe te helpen. Op dat oogenblik hief Bagheera zijn druipenden kop op en liet in wanhoop den Slangen-Roep om hulp hooren: „wij zijn van hetzelfde bloed, gij en ik", want hij geloofde, dat Kaa zich op het laatste oogenblik nog had bedacht. Zelfs Baloe, half gestikt door de boven op hem liggende apen moest onwillekeurig sidderen, toen hij den Zwarten Panter om hulp hoorde roepen.

Kaa was over den Westelijken muur heengekomen met een laatste kronkeling van zijn lichaam, waarbij een der steenen uit den muur los raakte en in de gracht viel. Hij paste wel op, dat hij het voordeel van den sprong aan zich hield, krulde en strekte zijn lange lichaam een paar malen, om te onderzoeken, of elke meter er van in goede conditie was.

Intusschen bleef het gevecht met Baloe voortduren, gilden de apen rondom het reservoir, waarin Bagheera lag, en vloog Mang, de Vleermuis, heen en weer, om het nieuws van den grooten' strijd in den Dsjungel bekend te maken, tot zelfs Hathi, de Wilde Olifant, trompette. En, ver weg, werden verspreide troepen van het Apen-Volk wakker, die langs de boom-wegen kwamen aanspringen om hun kameraden in de Koele Holen te helpen; ook wekte het lawaai van den strijd alle dagvogels, mijlen in het rond.

Toen kwam Kaa, recht op zijn doel af, vlug en begeerig om te dooden. De kracht van den python in het gevecht ligt in den hevigen slag met zijn kop, waarbij al de kracht en het volle gewicht van zijn lichaam als stuwende kracht meewerkt. Als ge u kunt voorstellen een lans, of een stormram, of een

Sluiten