Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hamer van bijna een halve ton zwaarte, gedreven door een koelen, kalmen wil, zetelend in den steel er van, dan kunt ge er u ten naasten bij een voorbeeld van vormen, wat Kaa als vechter beteekende. Een python van anderhalve meter lengte kan een man omver gooien, wanneer hij hem midden voor de borst treft en Kaa was tien meter lang, zooals ge weet. Zijn eerste slag, gericht op den troep, die Baloe heel wat te doen gaf, werd zonder dat de slang eenig geluid gaf, toegebracht — en er was geen tweeden noodig. De apen stoven uit elkaar, gillende: „Kaa — het is Kaa! Maak dat je weg komt! Vlug!"

Geslachten van apen had men de schrik op het lijf gejaagd door de verhalen, die hun ouders hen van Kaa deden, van Kaa, den nachtelijken dief, die, zoo geruischloos als het mos groeit, over de takken kon schuifelen en den sterksten aap, die men zich denken kon wegsleepte; van den ouden Kaa, die zijn lichaam zóó bedriegelijk kon doen lijken op een dooden tak of een rotten boomstronk, dat de voorzichtigste en de verstandigste er door om den tuin werd geleid. Kaa alleen was het, die de apen in den Dsjungel vreezen, want geen hunner kende de grens van zijn macht, geen hunner kon hem in de oogen zien en geen hunner was ooit levend uit zijn omstrengeling los gekomen. Daarom vluchtten ze zoo snel ze maar konden, klappertandend van angst, op de muren en op de daken der huizen en Baloe haalde weer verlicht adem. Zijn pels was veel dikker dan die van Bagheera, maar toch had hij heel wat te verduren gehad in den strijd.

Nu opende Kaa voor de eerste maal zijn bek en sprak één lang, sissend woord. En de apen, die van verre kwamen toesnellen, om de Koele Holen te

Sluiten