Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nootschap sluiten." En hij rilde over het geheele lichaam.

„Hij kan meer dan wij", zei Bagheera sidderend. ,,Als ik nog maar even gebleven was,^dan zou ik heel gewoon in zijn bek zijn geloopen.'

„Er zullen er heel veel die wandeling maken, vóór de maan weer opkomt", zei Baloe. >>Hij zal een goede jacht hebben — op zijn manier."

„Maar wat beteekende dat alles?" vroeg Mowgli, die niets wist van de hypnotische macht van den python. „Ik heb tot dat het donker werd, niets gezien dan een groote slang, die allerlei dwaze bochten maakte. En dat zijn neus leelijk gewond was, dat heb ik ook gezien."

„Mowgli", zei Bagheera boos, „zijn neus was gewond door jouw schuld, evenals mijn ooren en mijn flanken en mijn pooten, en ook Baloe's nek en schouders zitten vol bijt-wonden, door joutV schuld. Noch Baloe, noch Bagheera zullen vele dagen lang met vreugde kunnen jagen."

„Wat doet er dat nu toe", zei Baloe: „we hebben het Menschen-jong terug, dat is de hoofdzaak."

„Dat is waar, maar hij heeft ons een heel stuk van onzen kostelijken tijd geroofd, die we zoo uitstekend hadden kunnen besteden met jagen. Door hem zitten we vol wonden, door hem ben ik veel haar kwijt geraakt — mijn rug is half leeg geplukt —■ en het ergste van al, ook onze eer is niet ongeschonden gebleven. Want, bedenk dat wel, ik, de Zwarte Panter, was gedwongen Kaa ter hulp te roepen, en zoowel Baloe als ik werden zoo willoos gemaakt als kleine vogeltjes, door den Hongerdans. En dat alles, Menschenjong, kwam, doordat jij gespeeld hebt met de Bandar-log."

„Dat is waar, dat is volkomen waar", zei

Wij en de Dieren 10

Sluiten