Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duurde onze vriendschap vele jaren, waarin mijn karakter en mijn temperament, tot mijn schande moet ik het bekennen, een verandering

onderging die volledig ten kwade was onder

den invloed van den demon der drankzucht. Van dag tot dag werd ik somberder, prikkelbaarder,, onverschilliger jegens andermans gevoelens. Ik nam me de vrijheid mijn vrouw in ruwe taal toe te spreken. Op den duur schrok ik er zelfs niet voor terug haar lichamelijk geweld aan te doen. Mijn arme dierlijke gunstelingetjes moesten natuurlijk ook de verandering van mijn karakter gevoelen. Ik verwaarloosde ze niet alleen, ik mishandelde ze. Wat luto echter betreft, voor hem had ik nog teveel gevoel om hem boos te bejegenen, terwijl niet het minste gewetensbezwaar mij belette om de konijnen, den aap of zelfs den hond te mishandelen, wanneer ze per toeval of uit vriendschap op mijn weg kwamen. Mijn ziekte beheerschte me echter meer en meer, want welke ziekte is zoo sterk als alcohol! en ten slotte begon zelfs Pluto, die nu oud[werd en daardoor wat knorrig, de gevolgen van mijn boos humeur te ondervinden.

Op een nacht, toen ik heel dronken naar m'n woning terugkeerde, na sluiting van een van mijn achterbuurt-kroegen in de stad, verbeeldde ik mij dat de kat mijn tegenwoordigheid ontweek. Ik greep hem en in zijn angst voor mijn gewelddaden beet hij met zijn tanden een wondje in mijn hand. I lotselmg kwam er een demonische woede over mij. Ik verloor mijn zelfbewustzijn, mijn oorspronkelijke ziel scheen plotseling uit mijn lichaam weg te vliegen en een duivelschen boosaardigheid, zat van jenever, drong door in iedere vezel van mijn wezen. Uit de zak van mijn vest trok ik een mesje en

Sluiten