Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangen om iets op een losse manier te zeggen, wist ik bijna niet meer wat ik eigenlijk vertelde). ,,Ik kan zelfs zeggen een buitengewoon stevig gebouwd huis. Deze muren — gaat u al weg, heeren ?

— deze muren zitten stevig in elkaar."

En hier, uit louter dolle vermetelheid sloeg ik hard met een stok, die ik in de hand had, juist tegen dat deel van de baksteenbouw waarachter het lijk van de vrouw mijns harten stond.

God moge me beschermen en me bevrijden uit de klauwen van den Booze! Nauwelijks was op de echo van mijn slagen de stilte gevolgd of een stem antwoordde mij vanuit het graf! Het was een kreet, die eerst mat en met onderbreking klonk, zooals het snikken van een kind. Weldra echter zette het kermen zich uit en werd tot een lang aangehouden doordringenden schreeuw, een volkomen abnormaal en onmenschelijk geluid, — een gehuil,

een geblaf, half van afgrijzen, half van zegepraal,

— zooals het alleen kan opstijgen uit de Hel, wanneer de kreten die uitgestooten worden door de keelen van de vervloekten op de folterbank zich mengen met die van de demonen, die jubelen bij het werk der vervloeking.

Dwaas zou het zijn u over mijn gedachten te spreken. Ik voelde mij een onmacht nabij en waggelde naar den muur aan den overkant. Een oogenblik bleef het troepje op de trap bewegingloos staan, verlamd door afschuw en schrik. Een oogenblik, daarna mokerden een dozijn sterke armen den muur. Die viel in zijn geheel om. Het reeds voor het overgrootste deel ontbonden en door geronnen bloed bevuilde lichaam stond opgericht voor de oogen van de aanwezigen. Op haar hoofd, met opengespalkten rooden muil en het ééne oog wild

Sluiten