Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De veel minder bekende schrijver Otto Alscher, (geboren in 1880 in Hongarije-Perlasz) die in zijn schetsen vaak het dierenleven van Zuid-OostEuropa, in het bijzonder Roemenië, waar hij te Orsova midden in het woud zijn huis bouwde, heeft beschreven, is mijns inziens een der boeiendste vertellers. Hem gelukt het landschappen, dieren, de dierenziel en de invloed van het dier op menschen in korte eenvoudige vertellingen weer te geven. Alscher's dierschetsen onderscheiden zich van die der andere Duitschers doordat zij een sterker romantische draad hebben en niet te veel aan een dichterlijke les in natuurlijke-historie doen denken.

Otto Alscher schreef novellenbundels: „Mühsehge und Beladene"; „Zigeuner"; „Die Kluft"; "Tier und Mensch" en romans: „Ich bin ein Flüchtling"; „Gogan und das Tier".

De Amerikaan Charles George Douglas Roberts (1860, Canada New Brunswick) behoort tot de spannendste vertellers van het Hooge Noorden. De tngelsch-Amerikaansche zin voor wedstrijd en gevecht zit hem in 't bloed. Veel van zijn verhalen schetsen diergevechten, die ver van de menschen op stille bosch- en strandplaatsen worden uitgevochten. De tegenstelling tusschen de begrensde dierentuinruimte en de ongebreidelde heerschersvexlangens van groote viervoeters heeft Roberts vaak uitgebeeld, de strijd van den mensch tegen de overblijvende machtige dieren maken ook vele verhalen boeiend en zelfs grootsch. De romantiek wordt door Roberts gegevens als van zelf meegebracht, maar haar werkelijkheid wordt gewaarborgd door schrijvers kennis van het Canadeesche dierenleven en zijn nauwkeurige beschrijving van dierhjke gewoonten en vormen, zijn trachten om op-

Sluiten