Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht te zijn in het vertolken van wat er in een dierenziel moge omgaan.

Roberts schreef o. a. de volgende werken: „Earth Enigmas" (1896); „The Book of the Native (1897) ; ,,The Heart of the Ancient Wood" (1900); „The Kinred of the Wild (1904).

H. E. Kuylman, de Nederlandsche beschrijver van het dierenleven der Veluwe, is als de overige Nederlandsche en Duitsche letterkundige dierenschilders een verheerlijker van het landschap, dat hij beeldt, en een opmerker van het dierenleven, dat zich hierin afspeelt. Meer dan de andere Nederlanders echter tracht hij tevens een romantischen vorm aan zijn werk te geven, zooals de Amerikanen dit doen. Het is weer vooral de strijd, die tusschen dieren moet uitgevochten worden, hun rivaliteit in liefde, hun voedselnijd of kamp om 't jachtgebied, die hem tot romantisch pigment hiervoor dienen.

Kuylman gaf onder meer de volgende verhalen uit: „Snelvoet, de schrik der Veluwe"; „Snelwiek, de edelvalk"; „Bontje, de Bergeend"; „Roofgauw, de sluwe ulk".

Het verhaal van Herman Löns is een goed voorbeeld van schrijvers gemoedelijke, intieme beschrijving van het landleven, dat zijn eigen knusheid heeft, al speelt het zich onder ruimer luchten af dan het stadsleven. Een echt inlandsch zoogdier, de egel, wordt hierin uitgebeeld. Men zal opmerken, dat Löns dezen voor den mensch zoo onschuldigen insecteneter als een in zijn eigen levenssfeer gevaarlijk en vreetgraag roover voorstelt. Het verhaal dient als een les in de natuurlijke-historie van den egel, maar ditmaal doet dit weinig af aan de charme der vertelling, die door heel lichte accenten tot een

Sluiten