Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

laat zich nu en dan eens een kwartiertje door een egel moe maken, om tenslotte toch met een doorprikte neus het spel op te geven. Ook vandaag heeft hij dat weer eens uitgehaald en is eindelijk boos en moe voor den haard gaan liggen; hij slaapt en droomt, dat hij doorgaat met 't stekelig dier aan te blaffen.

De egel bleef nog een vol kwartier tot een bal gerold op dezelfde plaats liggen, toen heeft hij zich ontrold en is in het kreupelhout van de heg gekropen. Hij was van plan geweest slakken in den tuin te zoeken, maar de domme hond heeft hem daarvan afgebracht. En nu krabbelt hij rond in het oude loof, graaft in het molm en vreet met luide smakken nu eens een regenworm, dan een slak, een pissebed, en nu een dikke spin. Dan trekt een schok door heel zijn lijf; hij heeft jonge muizen hooren piepen. Hij volhardt nog een kort oogenblik in zijn oplettende houding, dan sluipt hij voorwaarts, maakt een kleine sprong en stoot met den neus in een bundel grauw gras, dat tusschen de hoeksteenen van den muur van 't erf uitsteekt. Zesmaal stoot hij toe, en iedere keer klinkt er een dunne doodskreet. Dan haalt hij de jonge muisjes eruit en smult Ze driftig op.

Een poosje snuffelt hij nog aan het muizennest, dan trippelt hij verder. Af en toe blaast hij en blijft staan om zich met zijn klauwen en tanden daar te jeuken, waar de vlooien en teken hem 't meest plagen. Nu eens langzaam, dan gehaast gaat hij naar het eikenboschje. Daar is in het gras altijd van alles te vinden, een kikvorsch of een dikke rups, een muisje of ook eens een jonge vogel, die uit het nest is gevallen. Brrr, klinkt het luid, en een dik bruin ding slaat met een harden schok tegen den

Sluiten