Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijk te dooden. Maar toch verraste hij een. ouden hamster, die door het gras sloop, bezig met het opslaan van wintervoorraad. Bliksemsnel schoot hij toe, viel den hamster aan, die front maakte, klaar voor een sprong naar de keel van den tegenstander. Voor hij zijn wangzakken, die vol graankorrels zaten, had kunnen leegen, kreeg hij een duchtigen snavelhouw op zijn kop, die hem verdoofde, verblindde en over den grond deed rollen, waar hij blazend en rondspringend werd afgemaakt. Toen riep de oude haan de hennen en kuikens bij elkaar en zij deelden den vetten buit.

De nieuweling had jaloersch naar het gebeurde gekeken, maar was niet dichterbij gekomen om aan den gemeenschappelijken maaltijd deel te nemen. Spoedig daarna maakte hij een muis buit. En ook hij riep trots de hennen en kuikens. Maar hoe hij ook lokte, de jonge trappen bleven schuw achter, de hennen rekten haar halzen wel, maar kwamen niet aanloopen. Nadat de nieuweling de muis een poosje afwachtend in den snavel had gehouden, slikte hij die zelf door.

Van dat oogenblik af voelde de nieuweling het wantrouwen, dat tegen hem gekoesterd werd. Maar toch, als de oude gent des morgens met zijn familie van de roestplaats x) op het voer trok, of als ze kleine vluchten deden om de jongen te oefenen, volgde hij hen en verliet ze niet weer. Wanneer de oude des nachts de wachten uitzette, verdeelde hij die tusschen zich en de hennen, maar de nieuweling deelde zich zelf een wachtersrol toe, en alleen als de oude waakte, gunde hij zich rust.

Een week lang aasden ze overdag op een hoogte,

*) Plaats, waar de nachtrust is doorgebracht.

Sluiten