Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hij zich verstopt, want dan kan hij bij verrassing komen.

Den volgenden dag aasden ze weer op de oude plek. Toen dook aan den horizon een buffelkar op, zoo als ze er al vaak een gezien hadden, en als niet-gevaarlijk erkend. Maar deze kar bleef niet lang op de plaats, waar het stof opsteeg, maar kwam dwars over de velden op hen af. Dat bracht den oude van de wijs, en hij hield den wagen scherp in het oog. Gedekt achter den wagen liep een gestalte, gekleed als alle menschen, die in lente en zomer op het land werken; maar ze kwam den oude verdacht voor. De gebeurtenissen van den vorigen dag werkten nog na, en ook was aan de buffels te zien, dat ze niet op de gewone wijze werden bestuurd.

De nieuweling verwonderde zich over het wantrouwen, dat de oude aan den dag legde. Toen echter het gevaar nog dichter op hen toezwenkte, beduidde deze de hennen en kuikens weg te loopen. De kar probeerde om hen heen te rijden in steeds nauwer wordende kringen. Nu was ook de gestalte te onderscheiden. Toen begon de oude in eens nijdig te snateren en liep weg, door het hooge gras gedekt. De gedaante was achter den wagen te voorschijn gesprongen. Toen de trappen een eind verder opstegen, kwamen weer de scherpe knallen. .

De nieuweling had veel door dit voorval geleerd. Hij erkende de meerderheid van den oude, probeerde hem na te doen, en zich diens ervaring en handigheid eigen te maken. Ook in het vliegspel aapte hij hem na, snelde in gestrekten draf over den grond, en maakte hooge sprongen, evenals de andere, als hij een hamster vervolgde. Hij wilde in alles op den oude gelijken, om bij het dingen naar

Sluiten