Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveel hij te lijden had gehad. Flegmatisch en kort van geheugen als zij waren, waren de kudden al weer tevreden gesteld door een dag van zwaren regen, die het stof deed zakken en hun vel verfrischte, terwijl het ruwe gras der vlakten er des te lekkerder door smaakte. Maar de ongerustheid van Bruinen Stier verdubbelde, en hij bleef zóó voortdurend opletten, dat hij ervan vermagerde.

Het pad van den „trek" — het oude pad gedurende tal van geslachten gevolgd door de voorouders van dezen troep — voerde nu sedert vele dagen langs den rechter oever van een breede en woeste, maar meestal ondiepe rivier. Het eentonig geruisch van den gelen stroom over zijn rotsen en zandbanken vermengde zich met het loeien en trappelen van den troep tot een donderend geraas, dat — verzacht tot een geluid als het ruischen van de zee — hoorbaar was in de ver-verwijderde heuvels. Toen kwam er een dag van geweldige, drukkende hitte, met iets in de lucht, dat den heelen troep onrustig maakte. Zij hielden op met grazen en de oude stieren en wijfjes snoven de stille lucht op, alsof zij er een onbekende bedreiging in roken. Tegen het midden van den dag kwam uit het Zuid-Oosten, achter de rivier, een geheimzinnige nevel opzetten, van een prachtige rose-gele tint. Hij verspreidde zich met angstaanjagende snelheid over den turkoois-blauwen hemel, waar hij kwam de leege vlakte verduisterend. Aldra wendden alle dieren hun oogen daarheen. Plotseling vormde zich een reusachtige geel-zwarte kolom in het hart van den rosen nevel, met een breede basis en zich naar boven toe uitbreidend, tot hij zich oploste in een zwarte wolk, die er als een uitgestrekt dak over heen ging. Met ontzettende snel-

Sluiten