Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIEGREIED E. VAN PRAAGHET DIER BIJ DE MENSCHEN

DEZE afdeelmg heb ik onderverdeeld in twee groepen: Het dier in huis en hof; het dier in circus en dierentuin.

Clarin, pseudoniem van Leopoldo Alas u C1-01-' 1S een negentiende eeuwsche Spaansche: schrijver m Zamora geboren. Hij was in Oviedo professor m de rechten en werkte als criticus mede aan Madrileensche bladen. Eerst was Clarin een voorstander van het naturalisme, later werd zijn levensbeschouwing godsdienstiger. Hij schreef een roman La Regente" (1884), die aan Flaubert's Mme. Bovary herinnert, en vele novellen. „Adios Cordera het hier opgenomen verhaal, is ontleend

™\ndr n "Sln0< \ 10 d£mds SOn cuent°s "•

nmalf Dewais°n heeft lang m Afrika gewoond, omgaf er zich met dieren, die hij zelf verzorgde en opkweekte, en verraste Frankrijk met zijn boeKen Le hvre des bêtes qu'on appelle sauvages" en „La comédie animale", welke hem tot de hransche Kiplmg deden uitroepen. Maar men vergat, dat Kipling zijn dieren vermenschelijkt en Demaison de dieren weergeeft zooals zijn meest getrouwe waarnemingen ze hem deden zien. Het Afrikaansche landschap leeft rondom deze dieren en doorstraalt leven en droomen van mensch en dier. Ueze omgeving is zóó machtig en zoo beeldend, dat alleen haar licht, haar trillingen en uitstralingen het dier- en menschbestaan, dat ons Demaison met weldoende trouw suggereert, verklaren kan Colette (Willy) (Mme Gabrielle Henri de Jou-

Sluiten