Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke verhouding tusschen de dieren en hun oppasser. Daardoor kan er een zielsbeïnvloeding tusschen mensch en dier plaats vinden. De oude oppasser komt onder de hypnose van een orangoetan, wiens gesloten geest sterker is dan de door ouderdom ondermijnde van den bewaker, die nog één wensch heeft: het dier nader en nader te komen. „Naderkomen", de kernwensch van begeerte, liefde, bezitslust en aanbidding.

Wie den dierentuin kent, weet hoe onverbreekbaar hecht de verhouding tusschen de bewaakte dieren en den mensch worden kan, hoe leeg voor zoo'n oppasser het bestaan wordt, wanneer hij, gepensionneerd, niet meer dagelijks met zijn dieren mee mag leven; hij dwaalt dan rondom zijn kudde tot aan zijn dood.

Zulke eenvoudigen bewijzen dat, hoe verschillend ook mensch en dier mogen zijn, ze toch heel na tot elkaar kunnen komen wanneer de mensch binnen de grenzen van de oer-gevoelens terugkeert, die in al wat leeft aanwezig zijn. Van die oer-gevoelens is één der voornaamste wel: vreugde in het samenzijn met andere wezens, die hetzelfde ,.bewegende", beïnvloedende en beïnvloedbare organische leven te zien en te kennen geven.

Sluiten