Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog te jong om zich rekenschap te geven van iets anders dan van een ondragelijke behoefte aan melk, die zijn keel en buikje kwelde.

Nadat hij acht en veertig halve-liter-blikken Zwitseische gecondenseerde melk had geledigd, was hij vast in slaap gevallen, in een even diepen slaap als tevoren in een van die lauwwarme moerassen waarin zijn moeder, terwijl hij aan den oever speelde tot hij moe was, zich wentelde om zich met een laag slijk te bedekken en zich daardoor tegen insectenbeten te beschermen.

Poupah had nu bijna de leeftijd van twaalf jaar

bereikt. Hij was vijf elleboogslengten lang en ziin

reeds omvangrijke kop bevatte een stel hersenen,

m kwaliteit gelijk aan die van een kind van vier jaar.

Om zoover te komen, had hij heel wat blikken Wkf.opgemaakt' waarvan de kosten eenvoudig geboekt warm op rekening van de Regeering, onder het hoofd: „Diverse Uitgaven", - want de spaarpenningen van een administrateur of een handelsemployé waren daartegen niet bestand.

Belangrijke veranderingen hadden de jeugd van Poupah gekenmerkt gedurende de jaren, die voor een olifant zoo weinig tellen, en waarin hij niet sneller m groote toeneemt dan de omtrek van een ebbenboom, die zoo uiterst langzaam groeit. Allereerst had zijn baas hem gespeend en dat had heel wat voeten in de aarde gehad. Wat baatte het of men hem in een geitenweide zette om hem kennis te laten maken met den geur van versch gras en

,rr,Str00T:,men h,ad er hem weer uit moe¬

ten halen. Hij probeerde alleen maar om bij de

geiten, die half dood waren van schrik, te zuigen

Sluiten