Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koppig ging hij zoo zonder eenige schaamte alle Europeesche winkels af, waar de meest uiteenloopende zaken waren uitgestald, die verbeelding van kooplieden maar kan verzinnen, en ook de winkeltjes van de Mulatten met veel beperkter keuze, en de stalletjes der Syriërs en Zwarten. Daar hij geen verstand had van prijzen en kwaliteiten probeerde hij overal zijn geluk, deur na deur.

Als Poupah naderde, verlieten de winkeliers hun uitstallingen, tot schade van de stukken stof en de levensmiddelen, de boekhouders bleven midden in een kolom in hun optellingen steken en de patroons zelf, die er hun bedienden een aanmerking over maakten, wierpen steelsgewijze verlangende blikken naar hem.

En niemand dacht aan iets dan aan spelen met Poupah.

Intusschen kunnen jenever, vermouth en anisette evenmin als rhum en cognac een jongen olifant voeden. Zijn buik, die zonder moeite een ezelvrachtje aan gras of stroo had kunnen bevatten, bleef plat. Als hij ging liggen, plooiden zijn ribben de huid van zijn flanken zoodat tusschen de laatste rib en het bekken een holte ontstond, waarin men gemakkelijk een nest jonge honden met hun moeder had kunnen bergen.

Poupah had honger en in de stad dacht men er slechts in zooverre aan, dien te stillen, als men zich daar tegelijkertijd mee amuseerde. Erger nog: niemand gaf zich rekenschap van Poupah's honger dan hijzelf. En dat gebeurde zelfs op de uren dat hij beproefd werd door begeerte naar oogenblikkelijk genot en aan den anderen kan de aantrekkingskracht van het bosch dat zich in de verte in bochtige lijnen tegen de lucht afteekende, hem op len-

Sluiten