Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontgoochelingen kennen. Zelfs alcohol werd schaarsch: stijging van den geldkoers en verhooging van invoerrechten. Niemand haalde het meer in zijn hoofd, flesschen jenever te verspillen, zelfs niet om Poupah kunstjes te zien maken of zich aan nog verlagender potsemakerijen te zien over geven om dan neer te zakken en in te slapen op den weg of om te schuren langs de cocospalmen, terwijl cocosnoten op zijn rug bonkten met het doffe geluid van den oorlogs-tam-tam.

Iedere dag brengt zijn goed en zijn kwaad. Het gebeurde op zekeren dag, dat een oud sergeant van de koloniale infanterie naar Frankrijk terugging, na twee jaar op de olifantenjacht te zijn geweest. Hij bracht een flink aantal behoorlijk groote slagtanden mee en had zijn tenten in de Societeit opgeslagen, terwijl hij wachtte op de aankomst van de paketboot der „Chargeurs Réunis".

De tijd viel hem lang en daarom legde hij voor zich alleen beslag op den kellner, teekende tweemaal per uur een bon voor champagne, een borrel of een likeurtje, gaf rondjes en vertelde aan wie het hooren wilde, zijn jachtavonturen.

Hij was mager en gespierd, getaand door zon, regen en Afrikaanschen wind en hij had een beenig gezicht en een groote, ouderwetsche Kelten-snor. Toen laat op den middag zijn hoofd wat zwaar was geworden en hij in zijn eentje in de schaduw onder de veranda zat, zag hij plotseling om den hoek van de straat Poupah verschijnen. Hij dacht een geestverschijning voor zich te zien, greep uit instinct om zich heen, vond geen wapen en begon toen onsamenhangende uitroepen uit te stooten, waarbij hij onder andere verklaarde, dat men hem

Sluiten