Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den gek wilde houden, dat dat beest uit een circus kwam en uit een vel met twee mannen bestond en dat hij 't dien grappenmaker wel betaald zou zetten als hij zijn geweer maar bij de hand had....

Waarop de kellner hem kalmeerde door ijs in zijn glas te doen en hem van Poupah te vertellen.

„Als dat zoo is, bestuurbare luchtballon", riep hij uit, „kom dan een glaasje drinken met een ouden kameraad!"

De man, die Poupah's begeerte aldus op de proef stelde, had een harde onbekende stem, maar er was niet veel toe noodig om den olifant naderbij te doen komen met slingerende slurf en gebogen kop, terwijl zijn te wijd vel van rechts naar links slierde en zijn oogjes schitterden.

Wat nu gebeurde, was doodeenvoudig. De man met de groote snor schonk in een geëmailleerde kom champagne, likeuren en verschillende soorten sterken drank en vulde haar bij met limonade.

Poupah dronk. De man keek vol bewondering toe, schaterde van het lachen en zwoer, dat hij alcohol zou koopen om een heele kudde olifanten zooals hij tot hiertoe gewoon was, maar dat hij met het geld, dat zijn ivoor opbracht genoeg vaten alcohol zou koopen om een heele kudde olifanten dronken te maken en nog wat oude eenzame mannetjes-olifanten op den koop toe. Poupah dronk de kom leeg, vertoonde kunstjes en ging weg, achtervolgd door de spotternijen van de jonge negers, die in groepjes stonden te kijken....

De nacht daalde over Afrika, over dieren en menschen, oerwouden en steden en over Poupah, die den weg naar zijn verblijfplaats niet kon terug-

Sluiten