Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het theater doorbrengen in die mand met 't hangslot. Ze hebben dat regelingetje direct door gehad. En lederen avond is het nu dezelfde komédie die u daarnet gezien hebt. Overdag zijn ze zachtzinnig als schapen, maar naarmate het tijd wordt om op te breken, gaat 't er om wie van de twee maar niet in de traliemand zal blijven! Uit jalousie zouden ze elkaar opvreten. En hooren en zien vergaat je. De moeite waard om te zien is de snoet van de hond die ik meeneem; die springt en keft expres rondom de mand waar ik de ander "! y-, opgesloten. Ik houd niet van onrechtvaardigheid. Als ik anders zou kunnen, zou ik 't doen, maar als je 't nu eenmaal niet kan. . . . ?"

Dien avond heb ik Manette niet zien weggaan, vol aanmatiging en stralend van pret; maar Cora heb ik gezien, opgesloten, verstijfd in voortdurende wanhopigheid. Ze wreef haar blonde vacht tegen het riet en haar zachte vossesnuit stak ze tusschen de tralies door.

Ze hoorde hoe de klanken van haar meesters stappen en van het belletje van Manette verstierven. 1 oen de ijzeren deur achter hen gesloten werd, zette ze haar borst uit om te huilen; maar ze herinnerde zich dat ik er nog was en ik hoorde alleen een diepen, menschelijken zucht. Toen sloot ze fier de oogen en ging liggen.

Sluiten