Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIEGFRIED E. VAN PRAAG EEN AFGOD

n—^ENS was Canty-sur-Mer een belangrijke —<j plaats geweest, waar des winters gasten uit ^ /Frankrijk en vreemdelingen de koude dagen kwamen vergeten. In roomgelen steen had men er een ruim Kurhaus opgetrokken en, hoewel het met veel kosten gepaard ging, een strandboulevardje aangelegd. Een badplaats is echter onder de steden zoo onderhevig aan mode en aan grillen van lot en van menschen als dat winkels en koffiehuizen in een stad zelve zijn. Er verrezen aan Frankrijk's Zuidkust nieuwe plaatsen, die de gasten eerst aantrekkelijk vonden om hun eenzaamheid en rust. Toen veel menschen er zoo over dachten en het aantal der eenzamen toenam, werden ze aanlokkelijk door hun wereldsche drukte en ze verdrongen uit de aandacht der menschen het eens zoo vroolijke Canty-sur-Mer.

Het stadje begon zich daardoor langzamerhand in zijn gebouwen en inrichtingen even ruim te bewegen als een verarmd en vermagerd man in de jas uit zijn goede dagen.

Onder de vele inrichtingen die uit Canty-surMer's bloeitijd stamden en, nu het de badplaats minder goed ging, een kalm, wat kwijnend bestaan voerden, was het dierentuintje de merkwaardigste.

Het was maar een kleine tuin, vlak aan de kust van de blauwe zee gelegen, maar toch eens een plaats, waar de Rivièra-gasten graag op en neer wandelden en zich op een bank in de zon koesterden. Hun slaperige blik werd gevuld door de

Sluiten