Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

blz.

voorwoord 5

S. E. van Praag: BESCHOUWEND GEDEELTE 7

I. Het dier in den godsdienst 9

II. Het dier in de letterkunde *9

III. Het vermenschelijkte dier 24

IV. Het romantische dier 51

V. Het schoone dier 74

VI. Op zoek naar de ziel der dieren 85

DIERVERHALEN I03

S. E. van praag: Het vermenschelijkte Dier 105

RUDYARD KlPLING: Kaa's Jacht 109

Edgar Allan Poe: De zwarte Kat .... 147

S. E. van Praag: Het Dier in Bosch en veld 164

Herman LönS: De Ezel bij de heg 169

otto alscher: De Sterke J79 CH. G. D. Roberts: Het spoor der slinkende Kudde 191

H. E. kuylman: Een nachtelijke Tweekamp 209

S. E. van Praag: Het Dier bij de Menschen 218

LEOPOLD Alas (Clarin) : Adios Cordera 223

ANDRÉ DEMAIBON: Poupah, de Olifant. . 239

COLETTE wllly: Gedresseeerde Honden 269

S. E. van Praag: Een Afgod 275

Sluiten