Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zijde der hervormers koos. Het kerkgebouw stortte op het eind der 16de eeuw in tengevolge van een zwaren storm, en werd in 1637 weder opgebouwd. Deze kerk, waarvan de toren dateert van het jaar 1775, staat aan den ingang van het dorp. het gebouw is ongeveer 40 jaar geleden tot kruiskerk verbouwd- De toren, die zich aan de westzijde bevindt, is afgedekt door een zeshoekige spits. De kerk blijkt een tijd van verval medegemaakt te hebben en is verscheidene malen gerestaureerd; de belangrijkste had plaats in 1780. Het doophek dateert uit de tweede helft der zeventiende eeuw. De ruimte in het kerkgebouw was steeds te beperkt en, hoewel er uitbreiding verkregen werd door verbouwing van den ronden zuidelijken vleugel, is deze ruimte toch nog te klein voor de kerkgangers. Waarschijnlijk zal het kerkgenootschap dit jaar nog de beschikking krijgen over een tweede kerk in het zuidelijk uitbreidingsplan.

Wie dit kerkgebouw een kijkje waard acht, verzuime niet de „tafel der tien geboden" en de naamlijsten der predikanten te gaan zien, welke aan den muur prijken.

Voor de kerk, omgeven door het typische muurtje, staat de statige boomgroep, bekend als „Brink \ Rechts hiervan ziet men de pastorie, waarnaast het Oranje Weeshuis met zijn bezienswaardig front gelegen is. Aan onze linkerhand zien we het voormalige Raadhuis met zijn Oud-Hollandschen gevel» Tegenwoordig is er rechts het Postkantoor en links het Kassierskantoor der firma Van der Zoo dé Jong & Van Ophoven gevestigd en tevens het Secretariaat der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Het Secretariaat belast zich o.a. met het verstrekken van adressen voor pensions. Staande met den rug naar het Postkantoor, tegenover de kerk, zien we iets ter linkerzijde de melksalon van A. Veerman en daar schuin tegenover het café van C. Zwart, naast het woningbureau van D. Lustig. Loopen we nu langs den tuin der pastorie, gelegen tegenover de kerk, dan komen we langs het Oranje Weeshuis en slaan dan even verder rechtsom de Waterstraat in, aan het eind van welke straat men den comestibleswinkel van /. Galet r>eïiy^U/ s'aan we ''n^s om en gaan langs den papierwinkel van /. Westland. Volgen wij dezen weg, Voorbaan geheeten, langs de zeilmakerij van Loosman, dan komen we op den Zeeweg, aan welks begin aan onze linkerhand een rijwielhandel is van C- van Vuure. Even daarvóór volgen we rechts de Hellingstraat. Verder aan onze rechterhand hebben wij den kapperswinkel van A/. Goedhart en op den eersten hoek rechts, den schilderswinkel van T. Aioll. Zouden we nog iets verder doorloopen, dan zagen we links den kruidenierswinkel van

Sluiten