Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Kooij, iets verder rechts den kruidenierswinkel van M. Schaap, terwijl wij even verder aan onze linkerhand staan voor het HotelCafé-Restaurant,,Promenade" van B. Berk. Terwijl we hier uitrusten onder de warande, zien wij aan de overzijde op den Beursweg links aan het eind de Eerste Gooische Coöperatieve Melkinrichting liggen, waaraan nagenoeg alle Huizer boeren hun melk afleveren en ongeveer op de helft rechts van dezen weg de Electrische Bakkerij van C. Teeuwissen & Zonen.

Terwijl bovengenoemde wandeling in hoofdzaak het oudere gedeelte van het dorp deed zien, moeten wij er nog eene wandeling aan toevoegen, die door de nieuwere wijken voert. Komende uit Hotel Promenade, gaan wij linksom de Lindenlaan af tot aan den derden weg links, Wijgert Kooylaan geheeten. Terwijl we rechts aan de overzijde zien liggen de huizen der Bouwvereeniging ,,Goed~Wonen , gaan we de genoemde laan links in. We bevinden ^ons dan in een woningcomplex, genaamd de ,,huizen van Kooy , aldus genoemd naar wijlen den architect W. Kooy. We loopen deze laan ten einde, gaan daar even rechtsom den Bloemenweg op en zien dan links voor ons liggen de huizen der Woningbouwvereeniging ,,De Haardstede", waardoor een tram is geprojecteerd naar de haven. Nu gaan we weer terug langs den Bloemenweg over het Wilhelminaplein en, terwijl we de Wilhelminastraat aan onze linkerhand hebben, gaan wij rechts de Langestraat in, zien rechts in de Kronenburgerstraat de bakkerij van C- Amsing en volgen de Langestraat, gaande langs de Boaz-Bank tot aan den loodgieterswinkel van H. Vos. Nu gaan we linksom door de Kerkstraat, welke ons van zelf brengt bij de Kerk en het Postkantoor.

MUIZEN ALS INDUSTRIEPLAATS

Huizen, de eenige Gooische Gemeente met een zeehaven, was tot heden een eenvoudig visschersdorp,en de haven een gewone visschershaven. De algemeene malaise deed in Huizen ook geducht haar invloed gelden en niet het minst werd de visscherij met annex-bedrijven, als rookerijen, mandenmakerijen enz. getroffen; de gevolgen bleven dan ook niet uit: de visschersvloot, voorheen bestaande uit meer dan 200

Sluiten