Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht gewerkt om de spoorverbinding door te trekken tot de haven, opdat deze voor nagenoeg elke industrie onmisbare verbinding ook ten goede kan komen aan de zich hier vestigende industrie├źn. Voor deze spoorverbinding zijn reeds velschillende der benoodigde terreinen eigendom der Gemeente.

Op onderstaande schetskaart is aanschouwelijk voorgesteld, dat de Huizer haven deeenigeaan groot vaarwater gelegen aanvoerhaven van het Gooi is. We meenen nog met een enkel woord daarop te moeten wijzen. Het Gooi is ongetwijfeld een der meest vooruitgaande streken van het geheeleland; voor de zeersnelle ontwikkeling dezer landstreek is een enorme aanvoer van alle mogelijke materialen en producten noodig, waarvoor, vooral in tijden van malaise en bezuiniging, als thans doorgemaakt worden, de meest voordeelige wijze moet worden gezocht. Het is buiten twijfel, dat voor nagenoeg de meeste benoodigdheden vervoer over water in zoo groot mogelijke schepen het voordeeligste is; daarom is voor het Gooi een in zeer goede conditie verkeerende haven, met uitstekende verbindingen voor de geheele streek, onmisbaar. Waar aan de verbetering der Huizer haven met kracht gewerkt wordt, zal deze door haar ligging aan de zee en door haar verbindingen over land spoedig in staat'zijn, ten volle aan haar doel te kunnen beantwoorden.

Ienslotte willen wij er nog op wijzen, dat de Gemeente Huizen een eigen gasfabriek exploiteert, dat electrische stroom ter beschikking staat en dat het vorige jaar de waterleiding geopend is, zoodat wij in vol vertrouwen aan ieder, die zijn industrie wil verplaatsen, of die een plaats voor zijn op te richten fabriek zoekt, onze Gemeente kunnen aanbevelen.

Vestigt uw industrie derhalve te Huizen.

Sluiten