Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Augustus is hoogtij op het Gooische diluvium; het paars en rosé legert' zich tegen de hellingen en dellingen; het beklimt de heuvelklingen en zandruggen en overgiet het Tafelberg-plateau met schittering van kleur- Laat de stadsmensch zich dan eens opmaken voor eene wandeling door deze uitgestrekte heidevlakten om de bekoring te ondergaan van die rustige pracht der Gooische heiden.

Dat deze uitgestrekte heide tot op heden bewaard is gebleven, is allereerst te danken aan de Erfgooiers, die, juist door hun gemeenschappelijk bezit er niet toe overgingen,hun gronden te verkoopenKeeren we nu wederom terug naar den grintweg, dan krijgen we al spoedig aan onze rechterhand het Sanatorium. Links en rechts zien we rijwielpaden; linksaf naar den Tafelberg, rechtsaf naar Trapjesberg en richting Bussum.

Willen wij nogmaals een prachtig panorama genieten van de Crailoosche bosschen, zoo volgen we het rijwielpad rechtsaf langs het hek van het Sanatorium en dan het eerste pad linksaf. Dan zien we recht voor ons uit den Trapjesberg.

Hier kunnen we een goed overzicht krijgen van de nieuw aangelegde wegen en rijwielpaden in het villapark Crailoo, en tevens de vergezichten bewonderen over dennen-, eiken- en berkenbosschen. Is de tocht lang genoeg geweest, dan kunnen we door het rijwielpad in de richting Bussum te volgen, in den beginne een holle weg, spoedig het Bosch van Bredius bereiken. We volgen n.l. dit rijwielpad, totdat dit zich naar links buigt. We verlaten het door rechts af te slaan, maar zien nog even achter ons naar het Berkenlaantje. Spoedig bevinden we ons dan weer op den grintweg, die links naar den Rijksstraatweg Amsterdam—Laren leidt en rechtsaf terug naar Huizen. Deze weg, Langerhuizerweq geheeten, loopt achter de Modelboerderij „Oud-Bussem" om. Ter rechterzijde zien we het fraaie Bosch van Bikbergen op den achtergrond*

„Het fraaie landgoed Oud-Bussem is een proeve van hetgeen tijd en geld, met kennis en goeden smaak vereenigd, van dorren grond kunnen maken. De kern der plaats wordt gevormd door de overoude buurtschap, met haar bosch en haren eng, maar voor 't grootste gedeelte is 'teen „Zanderij". Waar het zand tot aan het water werd weggegraven, ontstonden vijvers en sierlijk kronkelende waterpartijen, met steile kanten of langzaam glooiende boorden. Waar de spade zóó diep niet doordrong, maar alleen den onvruchtbaren bovengrond wegnam, werden weiden en akkers ontgonnen en bosschen aangelegd. De hoogten, die gespaard bleven, werden met voor den bodem geschikt hout bepoot. Jaar op jaar verhoogden de afgevallen bladeren en dennennaalden de laag teelaarde en bij doelmatige behandeling groeide het houtgewas er welig, leverden de weiden er overvloed van gras en droegen de bouwvelden rijke vruchten, terwijl het uitgestrekte landgoed daardoor een onophoudelijke en verrassende afwisseling van gezichten aanbiedt. Wanneer het spraakgebruik den ouden klassieken naam van OudBussem door dien van „het bosch van Bredius" vervangt, dan brengt het rechtmatige

Sluiten