Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WANDELING NAAR ZEE EN STHANO

Hoewel er nog vele wandelingen in de omstreken van Huizen te maken zijn, zullen we ons slechts tot één beperken. De wandelaar kan aan de hand van ingesloten kaartje er zelf nog vele bedenken.

Nemen we wederom als uitgangspunt de kerk, dan loopen we rechtuit den straatweg op in de richting Naarden. Links zien we eerst de kweekerij Hoog-Huizen en vijf minuten verder aan dezelfde zijde, maar eenigszins naar achteren, het herstellingsoord der Luthersche Diaconesseninrichting ,,Erica", waar des zomers een 30 a 50-tal zwakke kinderen verblijf houden. Rechts zien we de aardige landhuisjes verscholen tusschen de boomen. Al doorwandelende langs de Naarderstraat bereiken we den tol. Iets voorbij den tol zien we links een grintweg, Langerhuizerweg, aansluitende op den verkeersweg Bussum — Huizen, rechts de nieuwste uitbreiding van Huizen, de alleraardigst aan den straatweg gelegen landhuisjes. Steeds den straatweg volgende, bereiken we al spoedig de z-g. Valkeveensche laan, namelijk de laan aan onze rechterhand, in werkelijkheid Roelofslaan geheeten. Deze laan met hare eeuwenoude boomen verkeert in goeden staat.

Links en rechts zien we de landhuizen, verscholen in het dennenbosch. Op de brug heeft men een schitterend uitzicht op het aan onze rechterhand gelegen landhuis, de „Limieten". Het ligt schilderachtig op de begroeide helling aan de overzijde van eene weidevlakte, ontstaan door afgravingen. De eigenaardige bekoring wordt niet weinig verhoogd door het water, dat onder ons door stroomt. Doorloopende langs den kronkelenden, nu eens stiigenden, dan weer dalenden weg, zien we al spoedig voor ons de uitspanning „Oud-Vö/keveen liggen onder het lommerrijk geboomte, die den wandelaar en fietser tot rusten noodt. Deze uitspanning mag zich szomers in een druk bezoek verheugen. Van alle kanten worden dan de toeristen aangevoerd door de Gooische tram (halte Valkeveensche laan), om niet te spreken van fietsers en automobilisten. Het is dan ook werkelijk een dorado. Aan het daarachter gelegen strand is veel nieuws verrezen.

Op het strandgedeelte nabij de boschjes zijn in het seizoen kleedtentjes opgeslagen, die door den badmeester worden verhuurd, evenals badpakjes en handdoeken. Tevens heeft de exploitant dezer tentjes een 25-tal houten badkamertjes aan het strand doen verrijzen, zoodat Valkeveen den naam „Klein Scheveningen" niet onwaardig draagt.

En wat een schouwspel genieten we daar niet. Recht voor ons

Sluiten