Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen ze trouwen— en dan langzamerhand kwam hij er weer bovenop en kon hij stuksgewijze het vroegere

eigendom misschien weer terugkoopen

Toen was hij begonnen zoo'n beetje te handelen in varkens en was in den kost gegaan bij gewone arbeidersmenschen. Niemand had hem ooit in de kroeg gezien en de menschen begonnen hem weer te groeten. De zaken waren goed gegaan en Wimke borg de winst zorgvuldig weg in 't sigarenkistje onder de bedstee. — Drie lepkes van tien weure d'r in; in 'n paor wéke.... 't was schouw ') zo gauw a'k ze bij mekaore had.... a' ge mar verstand hè' van keujes.... mar' da' hebbe

ze nie; en dan mot-te nie handele!

*s Avonds om zes uur kuierde hij al met de handen op den rug, heen en weer op den veldweg en wachtte op Anneke. Als 't half zeven sloeg op den toren, zorgde hij ervoor, den tegenovergestelden kant uit te loopen, als vanwaar zij moest komen. Dan hoorde hij, hoe ze zachtjes, over 't gras langs den kant van den weg, achter hem op kwam en dan voelde hij opeens haar zacht handje in zijn nek: — Nie schrikke Wimke; ik zij 't!....

Dan liepen ze samen langzaam heen en weer en praatten over de zaken, en hoe ze nu binnenkort er met vader over zouden beginnen, 't Volgende jaar was de pacht om van Geurt Wouters en die wilde er toch uit en zij zouden er dan in komen, en als ze 't zoo bepraatten ging 't alles zoo vanzelf, dat 'ze dikwijls meenden al bijna zoover te zijn.

') Schouw = verbazend (D. Schau!)

Sluiten