Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zag de stukken er al staan, en hoorde zichzelf

het „mat" zeggen. Alléén de vijand liet hem geen

tijd aldoor weer kwamen er nieuwe aanvallen, en

't fort kon onmogelijk weg.

Maar nu ging Steven er eerst nog een paard bij halen; dat duurde nog een paar zetten en nu moest het gebeuren — er op of er onder!

Met bevende vingers pakte Jefke het fort en hield het in de gesloten vuist naast 't bord om zijn trillen te verbergen.

— D'r is nog gin gevaor nog géén ge

vaör!"

Dan, in eens, zette hij 't neer, een eind te ver en haalde 't dan schijnbaar achteloos terug op de juiste plaats.

— Kom vort; lao 'k 'm dan ok mar daór zette; 't kumt 'r ok a nie veul op aon.... nie veul!

Hij drukte de wijsvinger vast op het stuk en keek er om heen naar alle kanten of er geen gevaar was.

— As hij daör kumt, dan kumt dieje daör en dan

dan kump ie daor; en dan kump ie daör en dan

kumt hij daor en dan zijde gij hum kwijt

veuruit mar 't is goed!....

In de kamer hing een benauwde stilte, 't Was stikkend heet en Jefke peuterde zenuwachtig zijn bovenste broeksknoopen los.

Buiten had de wind zich gelegd en in de kamer was niets te hooren dan 't tikken van de klok en 't pruttelen van de koffie op de kachel.

Margriet had de bedoeling doorzien en trok 't hoofd in de schaduw terug om zich niet te verraden; onder-

Sluiten