Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam-tie heer;*) mar 't was altij' béter wat as niks! 't Besluit stond nu vast. Hij trok de jas aan en ging naar de menschen, waar de meester in den kost was. — Een klein jongetje liep voor 't huis te spelen. Jefke wenkte hem geheimzinnig en lei hem de hand op den schouder. — Is d'n riije mééster d'r in? .... 't jongentje knikte en wees naar boven, waar langgerekte klaagtonen van een orgeltje weerklonken.

— Dan motte gij strak, as ie uitgespuld het

heur! is naor 'm toegaon en dan motte zége:

komplemente van Jefke-van-de-Kjèrk, mot-te zége: en of dat d'n mééster d'r gin ëdee in het um van d'n aovend um zeuven ure 'n potje te komme schake

en nie vergète heur!

Hij ging nu haastig naar huis toe en overlegde met Margriet, wat er gedaan moest worden om dien vreemden heer naar behooren te ontvangen.

— Ge hè nog wel 'n paor segaore van de zés in 't builje, mar hij rok' meschien veul en dan moste ve d'r mar 'n stuk of wat van de vijf vatte; want 'k hè'm lest gezien en 't is 'n deftige minsch, mè 'n hooge boord had ie um de nek. En dan raoj ik, da'k mar 'n half fleschke bier haol en dan motte gij mar zége asda' ge las' van de maag het en mar nie drinke, want anders zal 't meschien nie genoeg zijn .... Këjak is te duur, mè 'name as ie nou dukker kumt, en 't is

lillik grèj ok; wit-te nog wè' dieje keer mè Stêve?

foei, foei wa' hè ve toe 'n schik gehad!

*) Heer=vandaan.

Sluiten