Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwarter en dieper dan te voren. Als een klein glimwormpje lag, even nog, het luciferseindje na te gloeien en met regelmatige tusschenpoozen lichtte er een flauwe vuurglimp op boven den kop van de pijp.

Buiten klotsten klompen over den weg en langs het raam gingen zwarte schimmen van mannen, die van het werk terugkwamen en op een van de klokken

begon het te slaan met hellen, rinkelenden toon

zes keer.

Heintje schrok op uit zijn mijmering en tegelijk ging hem de onaangename gedachte weer door 't hoofd, dat hij toch geen tijd en geen geld had om al die kunstige machines is werkelijkheid te maken, die hij al kant en klaar in zijn hoofd had staan.

Hij luisterde wrevelig naar de geluiden; die van uit de werkplaats kwamen en dan ging hij de blinden sluiten, stak de lamp aan en werkte voort aan het horloge, waarmee hij was begonnen. Na een poosje hoorde hij het doffe stompen van moeder tegen den muur om te komen avondeten; in de werkplaats werd er gestommeld en de deur ging open en weer dicht en nu slofte vader de gang door en kwam nog even het kamertje binnen. Hier en daar trok hij een afgeloopen klokgewicht omhoog en dan bleef hij, zonder praten, verstrooid naar het werk staan kijken, tot Heintje het horloge dichtknapte en wegborg bij de overigen, die klaar waren. Dan gingen ze samen de deur uit.

De gebogen hand beschuttend over de walmende lamp houdende, daalde Heintje voorzichtig de krakende

Sluiten