Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vermoeiend te zijn voor de meeste menschen

U begrijpt; met die drie wielen achteraan, daar gaat

heel wat arbeid mee verloren!

En toch zou de machine wezenlijk niet zonder waarde zijn, wanneer u ze een jaartje eerder had uitgevonden; want ik heb net voor eenigen tijd den prospectus gekregen van een soortgelijke uitvinding, die een beetje eenvoudiger is en in het buitenland al heel wat

opgang schijnt te maken! Als u eens eventjes

wilt wachten!

Hij ging naar binnen en Hent steunde zich flauw en duizelig tegen den wagen en luisterde naar de vreemde suizing in zijn ooren, zonder iets te zien, van de dingen en menschen om hem heen.

Heintje draaide onrustig heen en weer, met het hoofd half afgewend van den kant van het huis, waarMarie op een afstandje naar hen stond te kijken en luisterde nauwelijks naar het gesprek van de beide andere mannen, lederen keer gingen zijn blikken naar het aardige deerntje, zooals ze daar stond in de frissche blauwe jurk met haar blozende wangen en het ondeugende lachje op haar gezicht.

— Krek of da' ze wa' van me hebbe mot! dacht hij in zichzelf, wanneer hij haar oogen ontmoette, en 't gaf hem een wonderlijk gevoel — onrustig en plezierig tegelijk... Maar kijken moest hij; telkens weer opnieuw.

De ingenieur kwam nu terug met een boekje en las er hun een paar zinnen uit voor en dan liet hij hun een plaatje zien, van een mannetje met een vreemde

Sluiten