Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om biecht, Boeddhisme, Morgue en Moulin-rouge,

Kerk-inventarizeering en verweer,

Om republiek en caesaropapie,

Om vrije liefde en wettig huwelijk,

Om allo- en om homoeopathie,

Om moord en doodslag en genadebrood,

Om braafheid, deugd en felle liefde en haat,

Om kunst en wetenschap, philosofie,

En al wat verder hart en brein beweegt...

Op alles reeg'nen zij hun kouden spot

In grimmige beweegloosheid verstard,

Of door den beitel tot gebaar van haat

En woeste wreedheid eeuwiglijk verstijfd,

In houding die zij houden voor altijd.

Zoo staan zij daar tot werkzaam steen gestold,

Belachend 's werelds ernstig-droeve klucht,

Het levenskarnaval, het levensleed,

Het leven van den tragi-comicus,

Die mensch zich noemt, en om een weinig lof

Van medemensch, of kus van vrouwenmond,

Of rink'ling van wat geld, uit plichtgevoel,

Uit meelij of uit zuiv're mensch'lijkheid Slooft, draaft en slaaft en rust'loos zich vermoeit Alle de dagen van zijn kort bestaan.

Sluiten