Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUALISME.

Voor Pol de Mont.

Ontsluit mij nu de groenbetroste zalen

'tOmlooverd paradijs, mijn eenig heil,

Waar schuilt in schaduw van beschermend veil,

Dat zwaargebladerd schut voor felle stralen,

Mijn heerlijk kleinood. Als de nacht komt dalen

Met streelend heulvocht en de sluiers ijl

Van valen dauw, dan ga ik en verwijl

Daar waar 't juweel in stilte ligt te pralen.

Maar als een somb're waan mijn hart gebiedt

Weer heen te gaan in 't woelig-wreede leven,

Dat met zijn stroom van gillen me overgiet,

Dan sluit ik noö de kluis van mijne vreugd,

Hoezeer onwillig, moei ik mij gaan geven,

(Zoo sterk toch is mijn waan) en 'k strijd verheugd...

Sluiten