Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O goden, wat een massa volk! Hoe kom je er door, Zoo'n bende! 'n Groote wriemelende mierenhoop! — Wat heeft de koning toch veel moois tot stand gebracht, Sedert zijn vader zalig werd; geen booswicht meer Die d'argeloozen wand'laar van zijn goed berooft,

Zooals een sluwe boevenbende vroeger deed,

Eén pot nat, kwade rakkers, deugenieten hoor. — M'n lieve Gorgo, opgepast! Het paardenvolk Van onzen koning! — Beste man, vertrap me niet! — De vos gaat steig'ren — kijk hoe wild! — Wat durf jij toch, Kom, Gorgo, loop! Zijn stalknecht gaat er aan! — O, o, Ik ben zóó blij, dat ik het kind niet meenam hier.

Gorgo.

Kom, wees niet bang; we staan een heel eind achteraan, En zij zijn op hun plaats.

Praxinoa.

Nu kom 'k weer tot mezelf. Voor paarden en voor adders ben ik 't meeste bang, Van kind af. — Haasten we ons, een massa stroomt hier aan.

Gorgo.

Moeder, van 't hof?

Oude vrouw.

Ja, kinders.

Gorgo.

Gaat het makkelijk,

De weg er heen?

Sluiten