Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Praxinoa.

Van betere afkomst is geen sterveling dan wij,

Op één na. !) Om jou kouwe drukte geef ik niets.

Gorgo.

Stil, lieve, want Argea's dochter, zangeres,

Een beste ook, die verleden jaar in 't klaaglied won, Staat klaar en zingt aanstonds 't Adonislied.

Je zult wat hooren; kijk, ze zet zich in postuur.

De zangeres.

Vorstin, die Golgi liefhebt en Idalion,2)

En Eryx 3) steil, o Aphrodite goud-getooid,

Hoe hebben u de Horen, zacht van voet, Adonis

Ter twaalfde maand gebracht van de' eeuwig-vloênden Styx.

Traagst van de zaal'gen zijn de lieve Horen, maar

Met gaven komen zij den sterv'ling steeds gewenscht.

Kupris, Dione-telg, gij hebt naar menschenfaam

Van sterflijk Berenice 4) tot godin gemaakt,

Ambrosia neerdrupp'lend in de borst der vrouw;

En u ter wille, veelgenaamde en temp'len rijk,

Viert koest'rend Berenice's telg Arsinoë,

Zij, Helena gelijk, Adonis met veel schoons.

1) d. w. z. koning Ptolemaeus. 2) Steden op Cyprus, waar een uitge*

breide Venusdienst was. 3) In 't N.-W. van Sicilië, waar Venus Erycina

een beroemden tempel had. 4) Gemalin van Ptolemaeus I Soter en moeder

van Ptolemaeus II Philadelphus en van diens zuster en vrouw Arsinoë.

Sluiten