Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach, pelgrims uit den vreemde, vol gepeizen Wellicht aan wat u hier steeds moet ontbreken, Zijt gij gekomen uit zóó verre streken,

Gelijk uw aanblik mij het uit wil wijzen?

Dat gij niet weeklaagt, nu gij komt te reizen Door 't midden van de stad waar tranen leken, Als waart gij menschen die noch taal noch teeken Verstonden van de smart die haar doet ijzen.

Mijn hart zou 't u in droef verzuchten melden, Als gij zoudt willen blijven en het hooren,

En gij zoudt niet weer heengaan zonder tranen.

Zij heeft haar Beatrice toch verloren:

En alle woorden die van haar vertelden Zij zouden and'ren tot geweeklaag manen.

Sluiten