Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe lag een blijde glimlach over alles Dien zoeten Aprilmorgen, toen de blonde Gebieder uittoog met de schoone vrouwe,

Zeilend ter ree uit!

Zijn blik was kalm, er straalde van zijn aanschijn De mannelijke heerscherskracht; maar de oogen Vol hemelsblauwen trots van zijne vrouwe Dwaalden de zee in.

Vaarwel, gij slot, dat voor gelukk'ger dagen Als nest van liefde, maar vergeefs, gebouwd werd! Een and're bries sleurt teed're harten voort langs Eenzame oceanen.

Vol vuur'ge hoop verlaten zij de zalen Versierd met zegetochten en graveering Van wijsheidsspreuken. Dante en Goethe spreken Vruchtloos den vorst toe

Uit schild'ring zielvol: immers lokt een sfinx hem Met wuft en valsch gelaatspel naar de golven: Bezwijkend laat hij half gelezen open 't Boek der romancen.

O niet van liefde en avontuur ontvangt hem De zang bij 't ruischend klinken der gitaren Ginds in het Spanje der Azteken! Luister,

Sleept op de winden

Sluiten