Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij DE URN VAN PERCY BYSSHE SHELLEY.

Naar Giosue Carducci

Laiage, ik ken den droom die oprijst uit uw diepste harie, Ik weet welk lang-verborgen goed uw zwervende oogen

volgen.

Het uur van thans is ijdel, zóó geslagen zóó weer henen; Slechts in 't verleden is het schoone en in den dood het ware.

De vuur'ge Clio zet den voet op hoogen berg der eeuwen Gezwind, en zingt, en stijgt ten hemel op de trotsche vleugels.

Beneden hare vlucht vertoont zich lichtend heel der wereld Wijd-uitgestrekte doodenhof, haar aanschijn lacht de zonne

Der nieuwe tijden toe. O strofen, mijner jeugd gedachten, Vliegt met een voortaan zeek're vlucht naar al mijne vroeg're

liefden;

Vliegt naar de heem'len, naar de held're heem'len, naar het

eiland

Dat schoon en blinkend in de zee der fantasie zich koestert.

Daar, leunend op hun lansen, dwalen Siegfried en Achilles In blonde majesteit langs 't volle ruischen van de zeeën.

Daar geeft Ophelia, ontvlucht haar bleeken minnaar, dezen Een bloem, Iphianassa ') nadert van haar offer genen.

1) Dezelfde als Iphigenia, die te Aulis aan Artemis moest geofferd worden Z.j werd door de godin gered en als haar priesteres naar den Taurischen Chersonesus (de Krim) overgebracht.

Sluiten