Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droomenland.

Naar Christina Georgina Rossetti.

Waar der rivieren wee Zijn water weent in zee Slaapt zij een toovervreê:

O wek haar niet.

Geleid door ééne ster Kwam zij van wonderver,

Zocht schaduw her en der,

Tot rust zij ziet.

Verliet zij 't korengoud,

De rooz'ge morgenblauwt'

Voor scheem'ring ver en koud

En bronnen veel,

Zij ziet, als door een nacht,

Den hemel, vaal van dracht,

En hoort de droeve klacht Van philomeel.

Rust, rust, diep rusten zend Op borst en brauw in 'tend;

Zij ligt naar 't West gewend,

Het purp'ren land ;

6

Sluiten