Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EEN BRETONSCH KERKHOF.

Naar Ernest Dowson.

Het slaapt hier goed Het visschersvolk dat angst'ge dagen had Op 't wild Atlantisch pad,

En daar niet vond Onder 't lang golfgeril Een graf zóó stil.

Ook dat slaapt goed Het boerenvolk, zijn leven tellend naar Marktdagen ieder jaar,

Als iemand tellen zou Een ouden rozenkrans In duldende kadans.

Nu valt de nacht,

Mij, storm-gebeukt, gejaagd van kim tot kim, Een afgematte schim,

Roept deze beemd zoo zacht;

En mijn dier doodenvolk met vale hand Wenkt mij naar hun stil land.

6*

Sluiten