Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAAK IN DEN STILLEN NACHT.

Naar Otto Julius Bierbaum.

Vaak in den stillen nacht, Als langzaam de adem gaat En sikkelblank de maan Aan donk'ren hemel staat;

Als alles rustig is En geen begeerte brandt,

Voert mijne ziel mij heen Naar mijner kindsheid land.

Dan zie ik hoe ik schreed Onvast met voetjes klein,

En zie mijn kinderoog En zie de handen mijn;

En 'k hoor hoe uit mijn mond De lout're sprake ging,

Dan buig 'k mijn hoofd ter neer, Dan komt de erinnering:

Zijt gij, zijt gij altijd Geschreden even rein,

Als gij geschreden zijt Op kindervoetjes klein?

Sluiten