Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORDEEL DER PERS.

De vriendelijke ernst, rein zedeliike

dSS^Xh^ïï?^ Oodsdi3n dit HpvJf h^ «ke bijschriften, maken 1 refen fraai uitgevoerde Gedachtenis. nntT ^n Ze1erste aanbevelenswaardig

k£dTi~v alS sch00lPHMe aan vertrek-' kende leerlingen mede te geven op den verderen levensweg. P n

Als zoodanig zal het zeker op hetieuedige gemoed een veredelenden invloed uitoefenen. Moge het daartoe in handen veler jonge lieden komen nanaen

Anth. L. de Hop. | Bit boekje bevat voor iederen dat? een

échter Bn Van I geze«d d°or *™ aicnter I>b Rop en thans door ons met

onverdeelde instemming wordt hXïïd

iaar di? aiK?Pen en meisjes met Nieuw-

hPt ,„i », b?m maar ten geschenke — net zal hun ten zegen zijn.

Nieuws v. d. Daq.

Sluiten