Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Januari.

Uw toekomst! o! Gods wil geschiede, Als maar met eiken levensdag:

Uw reine zin en deugden rijpen, Bij zonneschijn en blijden lach.

8 Januari.

't Gouden zonlicht werpt zijn stralen

In uw levensgaard; 't Stemt u dankbaar voor den zegen, Door Gods goedheid hier verkregen: Dat gij op uw levenswegen

Voor uw ouders bleet gespaard.

9 Januari.

Moge 't lieve leven door U geen wreede zorgen kwellen,

Maar een blijde liefdezang Uw onschuldig hart ontwellen:

Bloemen, Vreugd en Zonneschijn,

Steeds uw deel op aarde zijn.

Sluiten