Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Februari.

Een goed gebed is als de zon, 't Ontstijgt uit 's levens rijke bron, En door den zegen dien het beidt, Wordt oud en jong geluk bereidt.

4 Februari.

Slapen is in droomen smaken, Wat bij dag uw hart beheert;

Waken — is in blijheid léven, Als in droomen 'thart begeert.

5 Februari.

Zoo gij het leven lieft Wek andren dan ten leven

Die gij door ramspoed lijden ziet En door ellend' omgeven:

Doe wèl, waar gij er plaats voor vindt,

Want weldoen is een gave, kind.

Sluiten