Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Februari.

God groet u! ja, wanneer dat woord

U uit het harte gaat, — Dan is die groet een beê, die God

Met liefde gadeslaat.

7 Februari.

Zoo gij een trouwe vriend bezit, Die i Goede doet en 't Reine mint, — Neem dan zijn lessen steeds in acht En — blijf hem goed gezind.

8 Februari.

Voorspoed, blijheid, Levenszegen, Is mijn wensch op dezen dag,

Dat Gods gunst op al uw wegen Immer u verzeilen mag:

Smaak nog lang het levenszoet

Dat u heden juichen doet.

Sluiten