Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 Februari.

Smaak het zoet genot van 't leven — Juicht, zoolang gij vroolijk zijt,

Eer de kwade dagen komen Van een later levenstijd.

Godlof, ik heb een ouderhuis, En kent men daar ook zorgen,

Men dankt er God voor 't lief en leed Van eiken nieuwen morgen.

Hoort Gij dat klinglen

Zoo lieflijk en zacht, 't Ruischt door de dalen

Bij dag en bij nacht; De sneeuwklokjes juichen:

Reeds nadert de Bruid Wier scheppende Liefde

Het Eden ontsluit.

28 Februari.

29 Februari.

Sluiten