Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 Maart.

Wien 't schoon Geloof de ziel versterkt: „Mijn God strijdt met mij meê;"

Die heeft een leidsman bij zijn werk, Een baak op 's levens zee.

1 April.

Kind zijn! 't is een hemel smaken

Rijk aan zlelsgeneugt; Kind zijn! 't is een droom des levens

't Ideaal der dengd.

2 April.

O Zon der blijheid,

Vol licht en gloed, Die reine vreugde

Ons smaken doet. Blijf ons bestralen

In vreugd en smart: Want vreugd is leven

Voor 't menschenhart.

Sluiten