Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 April.

Brengt het koude Voorjaar soms Bloemen op de ruiten —

Houd dan deur en venster dicht En de kou daar buiten.

„Lief kirid, buigt gij het hoofd nu reeds

bij kleine rampen? Kom, richt u op en smaak des levens

zoet —

Ras komt de tijd die feller strijd leert

kampen

Bij onvoorzienen tegenspoed."

28 April.

29 April.

Bij ochtend- en bij avondtij

Ruischt steeds der oudren beê:

Deel gij ons kind Uw zegen, Heer, Nog tal van jaren meê.

Sluiten