Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Mei.

Omhoog op de heuv'len daar ruischt

het zoo zacht, En juicht onze ziel van genot, Beneden — men slaaft en men zwoegt

er zoo bang. Geen wonder, dat 't hart eens naar

hooger verlangt, Want daar woont de vrede alleen.

16 Mei.

Blijf maar hopen op het goede, Hoop maar telken morgen weer:

Zonder hope — smaakt uw Lente Zonneschijn noch geuren meer.

17 Mei.

Hij, die zijn evenmensch Gelijk zich zelvA bemint,

Leeft naar het hoogst gebod En is het beste kind.

Sluiten